عامل برتری حجاب؟یا بی حجابی؟!!!!!!!!!!

                                     بد حجاب محتاج یک نگاه است 

هیپنوتیزمهیپنوتیزمهیپنوتیزم

 اگر بی حجابی تمدن است پس حیوانات متمدنترین مخلوقات خدایند

هیپنوتیزمهیپنوتیزمهیپنوتیزم

آیا حجاب و پوشش برای بانوان ، مثل قلعه است یا مثل زندان ؟

 چه کسی دوست دارد درب خانه اش باز باشد تا نگــاه هر عابر

 به داخل خانه اش افتد ؟

 اصلا مردم چرا برای خانه هایشان دیـــوار می گذارنـــد و از در

 استفاده می کنند و برای در قفل می گذارنــد و در را می بندند ،

 این زندانی شدن نیست حفظ حریــم و حرمت اهل خانه است .

 هیپنوتیزمهیپنوتیزمهیپنوتیزم

  آن که هر روز در پی دلداری است  و عاشق هزار معشوق است

 دروغ می گوید ، دامی گسترده تا صید کند و دانه ای پاشیـده تا

 مرغانی به تور انــــدازد ... روا نیست که با یک  « دل » دو « دلبر » داشتن !

  هیپنوتیزمهیپنوتیزمهیپنوتیزم

 کسی که زیبایی اندیشه پیدا کرده زیبایی تن را به نمایش نمی گذارد !

 


برچسب‌ها: حجاب, بی حجابی