چادرم

امروز اگر به فکر گرمای تنم باشم ، فرداخجالت و پشیمانی  را چه طور تحمل کنم ؟ جواب امام حسین وحضرت زینب رو چی بدم ؟ جواب شهدا رو چی بدم ؟)) 

 

خواهرم سرخی خونم را به سیاهی چادرت امانت می گذارم،پس امانت دار باش. 

 

 برچسب‌ها: