وای عشق .....

ای عشق ، پناهگاه پنداشتمت

ای چاه نهفته ، راه پنداشتمت

ای چشم سیاه ، آه ای چشم سیاه

آتش بدی و نگاه پنداشتمت ...

........................................

ای عشق ، شکسته ایم مشکن ما را

این گونه به خاک ره ، میفکن ما را

ما در تو به چشم دوستی می بینیم

ای دوست ، مبین به چشم دشمن ما را

...........................................

ای عشق در آتش تو فریاد خوش است

هر کس که در آتش تو افتاد خوش است

بیدادخوش است از تو ، وز هستی ما

خاکستری ِ سپرده بر باد خوش است


برچسب‌ها: