حرف.....

 

 گاهی چقدر دور و غریب می شوی آشنای هر روزه ام

و گاهی سرد و نامهربان

و گاهی ....

دلم می گیرد از این روزها

چقدر زود رویاهایم به کابوس مبدل شدند...

 

                                             ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

خدایا !

دلتنگی هایم را با ماه گفته ام

غصه های دلم را به باد سپرده ام

و بی قراری هایم را برای دریا نوشته ام

یاری ام کن صبوری کنم

 


برچسب‌ها: