غریبه

شنیدم اون غریبه قدر تورو نمیدونه !!!

غریبه...

تو رو خدا عشقمو اذیت نکنی...

قول مردونه بده بهش خیانت نکنی...

قول بده چشای اون هیچ موقع اشکو نبینه...

قول بده که هیچ شبی چشم انتظارت نمونه...

 

غریبه... غریبه...!!!

بگو که عاشقشی همیشه اونو دوست داری...

حالا که یار توه هیچی براش کم نزاری...

 

غریبه یادت باشه واسه من غریبه ای

ولی واسه اون یار تازه ای...


برچسب‌ها: