سخته

بعضی ها عددی نبودن ُ ما اونها رو به تـــوان رسوندیم

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم

....
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم ...

برای اینکه نگذارم بیایند

....!!

 بعضی ها به ظاهر وقتی اول وارد لیست دوستانت که میشوند

 چیزی با خود نمیآورند
ولی وقتی میروند ، همه چیز آدم را با خودشان میبرند

 

دقیقا زمانی که داری تو بی خیالی همه چیو فراموش میکنی

اتفاقی یه اهنگی به گوشت میرسه که
همه خاطره هاتو میاره جلو چشات

!!

 

 


برچسب‌ها: