» فقط همین ................. :: ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» وای عشق ..... :: ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» میروم هر چند بعد از تو برایم هیچ چیز ..... :: ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» حرف..... :: ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» کت های زیبا واسه دامادای خوش تیپ.... :: ۳٠ تیر ۱۳٩۱
» این صادقیه!!!!!!!! باطرفداراش!!! :: ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» سهم تو همیشه بوده سهم من یکی نبوده :: ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» شعربی نام :: ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» دلم :: ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» نفس خانوم :: ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» خبرای داغ داغ.....!!! :: ۱ آبان ۱۳٩٠
» آه......... :: ٢٢ مهر ۱۳٩٠
» غریبه :: ٢۱ مهر ۱۳٩٠
» خاطره اش هم دیگر نمانده :: ٦ مهر ۱۳٩٠
» سخته :: ٤ مهر ۱۳٩٠
» بازی با بوش :: ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
» دلم هوای خدا را کرده :: ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
» امروز ظهر شیطان را دیدم :: ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» نیا باران :: ۱۸ امرداد ۱۳٩٠
» عجب صبری خدا دارد! :: ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
» انتظار :: ٢۱ تیر ۱۳٩٠
» عامل برتری حجاب؟یا بی حجابی؟!!!!!!!!!! :: ٢۱ تیر ۱۳٩٠
» کوهان شترعصرما :: ۱٩ تیر ۱۳٩٠
» چادرم :: ۱٩ تیر ۱۳٩٠
» اللهم عجل لولیک الفرج.................... :: ۱٩ تیر ۱۳٩٠
» حقایق دلار وفراماسون ها :: ۱٩ تیر ۱۳٩٠