فقط همین .................

اللهم افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین

 

عزیز خدایم دستم بگیر


برچسب‌ها:

وای عشق .....

ای عشق ، پناهگاه پنداشتمت

ای چاه نهفته ، راه پنداشتمت

ای چشم سیاه ، آه ای چشم سیاه

آتش بدی و نگاه پنداشتمت ...

........................................

ای عشق ، شکسته ایم مشکن ما را

این گونه به خاک ره ، میفکن ما را

ما در تو به چشم دوستی می بینیم

ای دوست ، مبین به چشم دشمن ما را

...........................................

ای عشق در آتش تو فریاد خوش است

هر کس که در آتش تو افتاد خوش است

بیدادخوش است از تو ، وز هستی ما

خاکستری ِ سپرده بر باد خوش است


برچسب‌ها:

میروم هر چند بعد از تو برایم هیچ چیز .....

 بی تو اندیشیده‌ام کمتر به خیلی چیزها
میشوم بی ‌اعتنا دیگر به خیلی چیزها

 

تا چه پیش آید برای من نمیدانم هنوز
دوری از تو میشود منجر به خیلی چیزها

 

غیر معمولی است رفتار من و شک کرده است
ـ چند روزی میشود ـ مادر به خیلی چیزها

 

عکس‌هایت، نامه‌هایت، خاطرات کهنه‌ات
میزنند اینجا به روحم ضربه ٬ خیلی چیزها

 

هیچ حرفی نیست دارم کم‌کم عادت میکنم
من به این افکار زجرآور ، به خیلی چیزها

 

میروم هر چند بعد از تو برایم هیچ چیز 
بعد من اما تو راحت‌تر به خیلی چیزها ...


برچسب‌ها:

حرف.....

 

 گاهی چقدر دور و غریب می شوی آشنای هر روزه ام

و گاهی سرد و نامهربان

و گاهی ....

دلم می گیرد از این روزها

چقدر زود رویاهایم به کابوس مبدل شدند...

 

                                             ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

خدایا !

دلتنگی هایم را با ماه گفته ام

غصه های دلم را به باد سپرده ام

و بی قراری هایم را برای دریا نوشته ام

یاری ام کن صبوری کنم

 


برچسب‌ها: